Erikoistuminen.
Skaalautuvuus.
Kattavuus.

Kairan määrittely- ja rakennustyö perustui vuosien controlling-, analyytikko- ja BI-kokemukseen teollisuuden, pankkitoiminnan ja riskienhallinnan aloilta. Tämän kokemuksen pohjalta sai alkunsa teollisen liiketoimintatiedon mallinnus, jossa data muodostaa saumattoman kokonaisuuden yrityksen eri toimintojen välillä.

Kaikki toimialuemittaristot yhdessä paketissa

Kaira on BI-kokonaisuus, jossa kaikki liiketoimintatiedot linkitetään toisiinsa. Liiketoiminnan kokonaisvaltainen johtaminen on mahdollista, kun kaikki toimialueiden tiedot on tarkasteltavissa yhdessä paikassa – mittarit on helppo ottaa käyttöön myös vaiheittain. Kairan avulla toimitusjohtaja näkee budjetoidun kokonaisuuden, joka tulee saavuttaa vuoden sisällä. Samalla vilkaisulla selviää myös päästiinkö tavoitteeseen tulosyksiköittäin eilen sekä mitä pitäisi saada aikaiseksi tänä iltapäivänä.

Mitä haluaisit tietää liiketoiminnastasi?

Keskustellaan tarkemmin operatiivisesta kehittämisestä ja mittaamisesta. Meihin saat yhteyden niin puhelimitse, sähköpostitse kuin jättämällä yhteydenottopyynnön.

Tutustu Kaira Industrial Metricsin toimintaan

Kuinka raakadata jalostuu tiedoksi

liiketoiminnan tietolähde -ikoni
liiketoiminnan tietolähde ikoni
1. Liiketoiminnan tietolähde

Lähteet voivat olla järjestelmiä, exceleitä, koneiden ja laitteiden anturitapahtumia tai jopa word-tiedostoja. Tiedot noudetaan automaattisesti tietovarastoon halutulla frekvenssillä.

kaira datalayer ikoni
Kaira datalayer ikoni
2. Kaira Datalayer

Kaikkien lähteiden data harmonisoidaan. Esimerkiksi varastoarvojen laskenta tai monimutkaiset laskutoimitukset tapahtuvat tässä vaiheessa. Uusia tietolähteitä ja seurantakohteita voi lisätä myös vähitellen.
Microsoft SQL Server logo   Python logo

kaira modeling ikoni
Kaira modeling ikoni
3. Kaira Modeling

PowerBI-tietomalli sisältää liiketoiminnan mallinnuksen ja mittareiden laskennan. Tietomalliin voidaan lisätä käytännössä rajaton määrä seurantakohteita (dimensoita). Data voidaan lisätä malliin ja mittaristot esittää millä tahansa tarkkuustasolla: esimerkiksi anturidatan tarkimmalla tasolla tai konsernin KPI-tasolla.
Power BI logo    Power Query logo

kaira metrics ikoni
5. Kaira Metrics

Kaira PowerBI-raporteilla kukin käyttäjä näkee omalle roolilleen tarkoitetun tiedon tasolle sopivassa  muodossa. Yhtenäinen datamalli varmistaa että hallitus, johtoryhmä ja päälliköt tarkastelevat omia näkökulmiaan – mutta samaa tietoa. Kairan raportit auttavat sekä johtoa että yksittäisiä operaattoreita pysymään ajan tasalla omasta suoriutumisestaan tavoitteisiin nähden.
Microsoft SQL Server logo    Info river logo

Kaira industrial Metrics logo

Ota yhteyttä

Tuomo Tolonen
tuomo.tolonen@kairaBI.com
myynti@kairaBI.com
puh. 0400 199 807

Laskentaosaajat Oy
Elektroniikkatie 13
90580 Oulu

Haluatko keskustella liiketoimintasi mittaamisesta ja kehittämisestä? Jätä yhteydenottopyyntö.

Yhteydenottolomake (musta)